Malé Vánoce v únoru... ?

úterý 9. únor 2010 11:23

Již několik let  to možná někoho  napadá. A možná také otázka, zda to je či není dobré a prospěšné...

Ano - jde o 14. únor – den svatého Valentýna – a s tím spojené dění okolo nás. Časopisy, televize, výlohy obchodů… všude je připomínka. Až to trochu připomíná ještě nedávno organizované březnové „emdéžet“. Pro obchodníky je tento svátek jako malé Vánoce v únoru, když se po lednovém nákupním půstu mohou opět těšit na větší tržby.

Pro někoho jsou akce spojené s. Dnem sv. Valentina jen uměle převzatým svátkem, který s českou tradicí nemá společného nic. Pro někoho je ale  naopak dobrou a vítanou příležitostí projevit svým milým lásku a náklonnost.

Jak ale svatý Valentin (nebo psán také Valentýn) ke své roli či cti být patronem zamilovaných přišel a  kdo to vůbec byl…

Zjednodušený výklad počátku posílání či předávání „valentýnek“ při svátku všech zamilovaných. je, že : římský císař Claudius II. Gothicus (žil 214 až 270 n.l.) zrušil všechna zasnoubení i manželství, aby měl co nejvíce vojáků kteří by mysleli více na boj než na život s rodinou nebo na své milované. Ale kdo poručí lásce a kdo ji zakáže… !? A tak zamilované páry tehdy tajně oddával kněz Valentýn. Císař ho za to uvěznil a dal popravit - 14. února roku 269. Uvádí se, že kněz také vyléčil slepou dívku, zamiloval se do ní a z vězení ji pak těsně před svou popravou tajně poslal lístek – psaníčko, které končilo: „Od Tvého Valentýna.“

Čtrnáctý únor a Valentinův svátek bývá také spojován s romantickou láskou spisovatel.JPG – a to v díle Geoffreye Chaucera (obrázek), diplomata a největšího básníka anglického středověku, který prý udělal ze sv. Valentina patrona zamilovaných. Svoji báseň „Ptačí sněm“ napsal jako poctu k zasnoubení mladičkého anglického krále Richarda II. s princeznou Annou Českou, dcerou Karla IV. V této souvislosti je zajímavé, že ačkoliv byl sňatek (2.12.1383) uzavřen z politických důvodů, vzplanula prý mezi manželi velká láska.

Také je uváděn příklad „valentinských vyznání“ – údajně první historicky doložené Valentýnky : v říjnu 1415 byl mladý francouzský vévoda Karel Orleánský (1391-1465) zajat v bitvě u Agincourtu a na hodně let byl uvězněn ve známém londýnském Toweru. Odtud posílal své manželce milostné básně.

Ještě se podíváme letmo do naší historie,relikvie.JPG zda se také můžeme „setkat“ s Valentinem…Při nedávných opravách pražského Vyšehradu byly ve starém depozitáři nalezeny čtyři barokní relikviáře (považované již za ztracené). Jeden skrýval cenný poklad, lopatkovou kost (snímek vlevo). Do Čech je údajně z Itálie přivezl Karel IV. Na kosti byla restaurátory nalezena „autentika“ – malý proužek s uvedením světcova jména – sv. Valentin. Tuto relikvii je možno na Vyšehradě vidět – ale jen v den jeho svátku! Podle odborníků však zůstává otázka, kterému v různých kronikách a spisech uváděných několika svatých Valentinů kost patří…

V mnoha zemích světa se od dávných let dávali o Valentinově svátku květiny jako výraz vzájemné lásky. K většímu rozšíření tohoto zvyku došlo po roce 1907 (zejména v USA). Někdo tvrdí, že takové masové připomínání je pouhá komerční záležitost a nepatří k čistým vztahům a k lásce… dobryden.JPG To by měla žít a být krásná stále a nepotřebovat k tomu nějaký svátek.

Druzí oponují, že v době spěchu a „fůry“ starostí je dobré to trochu připomenout . No, budiž – trochu snad ano, ale všeho s mírou, že ? Vždyť nám blízkému a milému krásné vzkazy a dárečky posíláme a dáváme (jistě či snad…) většinou častěji. Ale výjimka prý tvoří pravidlo. Tak ty „zapoměnky“ ať reklama ťukne a ty ostatní ať hřeje vědomí, že by kytičku přinesli i tak - v nesvátkový čas…

Máme přece příležitostí až 365 do roka - přinést kytičku můžeme zítra, za týden...za měsíc. Bez gest a fanfár - jen a jen z lásky, z úcty a nebo jen pro obyčejnou a hřejivou lidskou radost. A udělat z jedné chvilky běžného všedního dne další chvíle trochu či více sváteční...

 

Rudolf Kukačka

Rudolf Kukačka

Rudolf Kukačka

O životě(nejen bez růžových brýlí)...

I když nemám vždy životadárné a hřejivé slunce nad hlavou... ještě a stále mám rád život a to v dobré a slušné společnosti.

REPUTACE AUTORA:
0,00

Tipy autora