Česká růže ve vesmíru...

pátek 19. únor 2010 16:10

Mezinárodní odborná komise uznala, že  česká „světová růže“ si zaslouží vesmírné ocenění – a  tak od loňského dubna je ve vesmíru planetka s jménem Rosahavel.  Zprávou, která proběhla světovým tiskem jsem dvojnásob potěšen;  vzpomínám nejen na letmé  střetnutí (před více lety já coby zákazník), ale vzpomínám také na mé nedávné stručné encyklopedické zpracování  jeho života a úspěchů… a  bohužel, také  napsání nekrologu  v únoru před dvěma roky.

Trochu „tajemný“ úvodní odstavec hned doplním o fakta a souvislosti. Ano, nejedná se o jméno našeho exprezidenta, ale o  pana Josefa Havla,  kterého znají mnozí odborníci  v Česku i zahraničí a také mnoho milovníků voňavých královen květin.Lenkakotkova.jpg Ve spojitosti s růžemi si vybaví jeho jméno i místo působení velká řada zahrádkářů, zejména těch na jihu Čech. Proč dnešní blog patří právě jemu ? Nejen pro výročí  narození, ale i kvůli seznámení se zprávou, o které se asi v širší veřejnosti málo ví.  O faktu, že dnem 22.dubna 2009 planetka (15917)=1997 UX7, objevená 28.října 1997 českou astronomkou Lenkou Šarounovou-Kotkovou na observatoři Ondřejov (viz foto; zdroj Wikipedie.cs),  nese vedle kódu i  jméno českého šlechtitele  -  planetka Rosahavel.

Kdo byl rytíř „Řádu duševních rytířů modré růže“

Český zahradnický odborník,  uznávaný pěstitel a šlechtitel růží Josef HAVEL se narodil před 80 lety, 10.března 1930  v obci  Hlavňov (10 km severovýchodně od Soběslavi,  v rodině malého sedláka. havelbarevny.jpgVyučil se zahradníkem v blízkých Tučapech v zámeckém zahradnictví, další  vědomosti získal v pokračovací škole ve známé táborské Botanické zahradě (založena r.1866 jako druhá  v Čechách)  a potom nastoupil na sedm let do růžařské a ovocné školky v Milevsku.  Když  v r.1958 na zájezdu do Lidic uviděl  kvetoucí růže z Anglie, asi v něm dozrálo rozhodování, pro mnoho generací milovníků královny květin velmi šťastné: koupil si jejich rouby a doma se začal  růžím intenzivně věnovat. Pracoval už v tučapském JZD a založil růžařskou školku v blízké  Budislavi.  Po mnoha žádostech a urgencích  získal povolení  sám pěstovat růže.  Nadšeně se vrhl do práce a na vlastních pozemcích vysadil (naškolkoval)  dvacet osm tisíc podnoží . Ale tuto usilovnou práci  zásadně přerušilo úřední  rozhodnutí, že soukromé pole musí dát do užívání JZD. Přišel o pole i růže, nevzdal se, později pracoval opět doma  a cílenému šlechtění a pěstování růží se věnoval více než  50 let – a jako šlechtitel získal světové jméno...

Šlechtitelská práce…

Usilovnou dlouholetou prací  vyšlechtil několik vlastních sort růží,  Folkloreano.jpgkdyž se mu zdařilo podchytit některé barevné mutace. Vypěstoval také potomky růží, které se staly šampiony v mezinárodních soutěžích a pomohly mu získat řadu medailí pro Českou republiku.  Pan Havel o šlechtění sám říkal :S mutacemi u růží je to jako u lidí. Najednou na růži vykvete větvička s rozdílně zbarveným poupětem a všichni se ptají, po kom to dítě je. Odříznu ji, nechám zakořenit a když se v půdě ujme, čekám, jestli si podrží nově získanou vlastnost. Tímto způsobem již vzniklo mnoho sort.“ Mutace růží, jak říkal, mu přinesly do života spoustu štěstí a radosti.

Příklad jedné „rodiny růží“: asi v r.1973 získal od firmy Kordes z Hamburku červenooranžovou růži Folklore (vpravo výše foto z nedávné doby) a ta během let  šlechtiteli dala mutace tří dalších. Dceru – Nette Ingeborg (oranžovosmetanovou), od ní  získal vnučku - Nette Rosemarie a potom pravnučku,  žlutou růži, kterou  pojmenoval  „Nette Lotte“ .

Druhá rodina růží,  která Havlovi přinesla vavříny, jsou „Písničky… (Cantileny)“ rosacaramba.jpg

 

 

 

… z rudé růže Caramba kromě „dcery“ Cantilena Bohemica a dále Cantileny Moravici

(tyto tři - viz foto výše)  se  do světle růžové  oděla další generace z rodiny – Cantilena Slovenica a nejmladšímu potomkovi – bílé růži -   pan Havel dal jméno  Cantilena Hlavnovica - po místě, kde žil a věnoval se růžím.

Český šlechtitel a svět…

Josef Havel své růže představoval také na  světových  soutěžích – např. v  Buenos Aires, Kodani, Paříži, New Orleansu a jiných městech. Získal řadu významných mezinárodních ocenění a v zahraničním tisku se o jeho pěstitelských schopnostech často psalo pochvalně.   Byl oceněn 3 zlatými, 6 stříbrnými medailemi a řadou diplomů za 3. místa. Z oceněných např.: Cantilena Bohemica - zlatá medaile 1981 v  Erfurtu a stříbro 1984 v Baden-Badenu; Nette Ingeborg zlatou 1995 v Římě, stříbrnou 1994  ve Francii a  zlatou 2003  ve Vídni a  Cantilena Slovenica stříbrnou 2003 v Ženevě. Zároveň byl český šlechtitel  dlouholetým porotcem v růžařských soutěžích - jako znalec a odborník byl  24 let členem mezinárodní poroty v Baden-Badenu  a od 1998 byl šestkrát členem poroty  v Římě.dehavel.jpg

Zaslouženě  byl   čestným členem  Britské královské růžařské společnosti a Švýcarské růžařské společnosti,  členem Rosa klubu Praha - specializované základní organizace Českého zahrádkářského svazu s celorepublikovou působností. Aktivně spolupracoval s Občanským sdružením „Společnost za pozitivní přístup k životu“ .Zde byl povýšen na rytíře „Řádu duševních rytířů modré růže“ (viz foto jeho erbu - vlevo) a spolu s paní prof. Z. Růžičkovou zvolen do čela osobností řádu. V roce 2002 mu Ústřední zahrádkářský svaz udělil nejvyšší vyznamenání za dlouholetou osvětovou činnost v České republice a reprezentaci ve světě v oblasti pěstování a šlechtění růží. A v roce 2009 přišlo - in memoriam  uznání, možno říci  „nejvyšší“ –  pojmenování vesmírné planetky ROSAHAVEL .

...a závěrem

Před lety jsme měli na minizahrádce u chaty několik růží, koupených přímo u pana Havla.netteingeborg.jpg A věřte, vážení a milí čtenáři,  když  tvrdím, že to byly ty nejkrásnější a nejvoňavější královny květin, které jsem viděl rozkvétat od poupat  a které nás těšily i ve váze doma…

-------

Proto bych chtěl  touto cestou ještě jednou poděkovat člověku, jehož krédem bylo : "Pracovat od slunka do slunka a za celý život tě nenapadne zlá myšlenka", poctivému a pracovitému  mistru růží panu Josefu Havlovi,  který nás  jen jednou zarmoutil – a to svým odchodem  - 12. února 2008…

-------

Člověka, který lidem štědře rozdával životní moudrost, radost a krásu, vám všem, milí čtenáři,  připomenu jednou jeho růží (foto vlevo). Opravdovou královnou – růží  Nette Ingeborg - která byla vyhodnocena na světové soutěži ve Vídni  v roce 2003 jako nejlepší růže mezi všemi soutěžními konkurentkami.

Rudolf Kukačka

Rudolf Kukačka

Rudolf Kukačka

O životě(nejen bez růžových brýlí)...

I když nemám vždy životadárné a hřejivé slunce nad hlavou... ještě a stále mám rád život a to v dobré a slušné společnosti.

REPUTACE AUTORA:
0,00

Tipy autora