Už není u českého Temešváru…

úterý 22. červen 2010 11:26

Často zmiňovaný „klasický studentík“  by možná na učitelovu otázku, kde je Temešvár,  začal: Temešvár je, když…  Když je na mapě Evropy… na jih od nás Postupně by se jistě společně dopracovali  k jednomu z velkých měst  Rumunska, známému jako multikulturní centrum s vlivnými menšinami, kde v prosinci 1989 propukla velká revoluce proti režimu prezidenta Nicolae  Ceauşescua...

Temešvár a Česko…

Do Temešváru (Timişoaru) – asi sedm set kilometrů jihovýchodně od naší stověžaté Prahy – nepojedeme ani nebudeme o něm mluvit… Podíváme-li  se na naši mapu, zdá se to možná až divné, ale  obce „s tak  typicky českým názvem“  jsou i u nás v Čechách, a to dvě. Podolskyano.jpg Kdo  jel někdy  po frekventované komunikaci (č.19 a 29)  Tábor – Písek, možná si všiml  hned po přejetí známého a  krásného (viz foto vlevo) obloukového Podolského  mostu, že projíždí Temešvárem. Tato nevelká obec na levém břehu Vltavy se původně nazývala  Nová Ves, ale  byla už dávno přejmenována - na památku bitvy rakouského vojska , které  před asi 300 roky porazilo tureckou armádu právě  u rumunského Temešváru.

Tímto „naším“ Temešvárem vedla v minulosti obchodní cesta, ale hluboké údolí a  nepřeklenutá řeka Vltava  znamenala překážku a.místní  přívoz přestal stačit narůstající dopravě. nartrida.JPG Problém vyřešil (jistě ne sám) český  průmyslník  Vojtěch Lanna, rodák z Českých Budějovic (1805-1866), zakladatel dřevařských podniků, dolů a železáren na Kladně, od r. 1833 pověřený veškerými regulačními a udržovacími prácemi  na Vltavě a Labi. V  Praze budoval např.  Negrelliho viadukt a v r.1841  (do té doby byl v městě jen Karlův most) postavil  druhý most přes Vltavu (foto z 1900-Národní třída) – řetězový  Most císaře Františka I .  Tato stavba přispěla k rozvoji Prahy a zejména Smíchova. V roce 1901 most na stejném místě nahradil  kamenný - dnešní most Legií (od Národního divadla přes Střelecký ostrov na levý břeh).

Pod Temešvárem celé století…

Nová technologie stavby vysutých řetězových mostů již umožňovala  postavit  most i  v místech, kde  pro velké vzdálenosti  břehů to dosud nebylo možné. Toho využil Vojtěch Lanna : právě u obce Temešvár postavil  v roce 1848 přes Vltavu řetězový most v  empírovém slohu a  přes něj  vedla cesta (serpentinami dolů do údolí a opět nahoru)  od  Temešváru k obci Podolí na břehu pravém. Krásný most, ač úzký a s malou nosností,  sloužil dopravě skoro sto let. podolsko.jpeg Rostoucí automobilový provoz v celé zemi si brzy vynutil nové komunikace a tím i nové mosty.  A tak vysoko nad  „naším“ mostem  (viz foto ze stavby) v roce 1935 začala příprava a v r.1938-1942  stavba nebývale velkého železobetonového mostu,  který překlenul celé hluboké vltavské údolí;  patřil k největším v Evropě a získal zlatou medaili na předválečné výstavě v Paříži, kde byl nazván "Le beau pont de l´Europe" (Krásný most Evropy). Řetězový most ještě sloužil dál, ale už jen jako místní komunikace – a to až do doby, kdy padlo rozhodnutí o jeho osudu: … až bude  napuštěna budovaná (1954-1961) vltavská   přehrada Orlík, došlo by  k zatopení mostu, proto se celá konstrukce  pečlivě rozebere a uloží výše  mimo zatopený břeh… Také se ozval ze zahraničí zájemce o odkoupení mostu, ale protože most byl od roku 1959 v seznamu našich  významných památek (jako národní technická památka mostního stavitelství 1. pol. 19. století.), bylo  správně definitivně rozhodnuto o jeho uložení a  pozdějším přestěhování a znovusestavení na jiném místě.

a kde je dnes ? Skoro 13 let  dva tisíce žulových kvádrů a přes tisíc ocelových součástek  - očíslovaných, aby se při opětovném sestavování dostaly na své místo – leželo v dočasném úložišti a čekalo. Z několika možných lokalit bylo po pečlivých průzkumech  vybráno vhodné místo na Lužnici; na silnici 2 km od obce  Stádlec (viz obrázek-mapku / A = původní místo, B = nynější umístění), kde se přes vodu jen převáželo. Vliv na rozhodnutí měl také fakt, že řečiště a  silnice v tomto místě jsou skoro stejné  jako na místě, kde most původně stával – u Temešváru…

mostmapaano.jpg

Podle dokumentace bylo potom 1100 tun originálních dílů od Vltavy převezeno  cca 20 km k Lužnici a  znovu sestaveno v letech 1971-1975.  Vyrobit nové díly bylo třeba jen u některých kovových  částí; většina byla po skoro 130 letech bez závad.

Poslední empírový most tohoto druhu v Evropě… je na svém novém místě v plném provozu od 25. května 1975, kdy byl slavnostně otevřen.  most1ano.jpg

Základní nosnou konstrukci mostu tvoří 4 řetězy uspořádané do dvou dvojic. Řetězy jsou protaženy otvory ve dvou kamenných pylonech-branách vysokých 13 metrů. Mostovku tvoří dubové fošny (od r.2007 nové). Má  celkovou délku – od kotevních bloků -  157 metrů; je na silnici třetí třídy mezi obcemi Stádlec a Dobřejice a je možné jej přejet i vozidlem, ale jen do šířky 2 metrů a  do hmotnosti 2 tun (osobní auta zde běžně přejíždějí).

Celá  akce s mostem je ukázkou, že lze zachovat vzácnou památku a ta ještě přitom plní svoji funkci.mince2ano.jpg znamka.jpg Temešvárský – pardon, už Stádlecký most je  jediný dochovaný řetězový most v Česku; nařízením vlády ČSSR ze dne 19. dubna 1989 byl  prohlášen za národní kulturní památku; v roce 2008 vydala Česká národní banka pamětní zlatou minci o nominální hodnotě 2500 Kč „Národní kulturní památka řetězový most ve Stádlci“ z cyklu „Kulturní památky technického dědictví“  (v nákladu 10 090 kusů); v edici „Krásy naší vlasti“ byla 26. května 1999  vydána čs.poštovní známka Most u  Stádlce v nomin.hodnotě 8 Kč

Stádlecký most – po Karlově mostu v Praze a kamenném mostě v Písku u nás třetí nejcennější most - je oblíbeným cílem  jak pěších turistů, tak cyklistů i motoristů, v sezoně ho obdivují z vodní hladiny  tisíce projíždějících vodáků, vede k němu několik vyznačených turistických tras.

Mostcelekano.jpg

Z vlastní zkušenosti vím, že jak pohled ze serpentin vedoucích  od obce   Stádlec do údolí, tak vlastní jízda či přechod tohoto unikátního mostu s pohledem  na tichou nahnědlou Lužnici  a potom jízda či chůze  po cestě lesem vzhůru k nedaleké  obci  Dobřejice  je  krásný zážitek.stadleckymost.JPG

Také vím, že toto místo, vzdálené jen tucet kilometrů   jihozápadně od Tábora, bývá často zapsáno v plánu dovolenkových a prázdninových   aktivit mnoha lidi a to nejen z jihu Čech…    

Vážení a milí čtenáři, přeji vám všem pěkné léto a hodně krásných zážitků při všech cestách a pobytech.  A když si někdo z vás rád uloží do své  paměti vzpomínku a do alba foto z návštěvy místa výše popsaného,  budu i já opravdu rád.

Z Tábora  Váš

 

Rudolf Kukačka

Rudolf Kukačka

Rudolf Kukačka

O životě(nejen bez růžových brýlí)...

I když nemám vždy životadárné a hřejivé slunce nad hlavou... ještě a stále mám rád život a to v dobré a slušné společnosti.

REPUTACE AUTORA:
0,00

Tipy autora