Nejen o půlce roku...

neděle 23. leden 2011 08:20

Vyplnit a připravit  tiskopisy s vyhodnocením plánů, předpokladů, práce a výsledků za první pololetí probíhajícího roku bude aktuální až v červnu. Nebo ne…  a určitě s koncem ledna bude už půlka roku za námi...?

Jak se to vezme: dvě čtvrtletí (hezky česky „kvartály“) tvoří jedno pololetí, čili půlku jednoho roku. Ale jakého ? Skutečnost, že s koncem ledna bude už půlka roku za námi, nebo že ještě budeme mít celou půlku před sebou než rok skončí, má na svědomí jeden dávný „mikulášský dárek“…

Poznat v lednu jak čas letí, napoví všem pololetí“. Tak by možná trochu poeticky definoval atmosféru a náboj těchto dní někdo z rodičů nebo prarodičů. Dní, kdy nám (proč se nepřiznat) občas zevnitř na čelo zaťuká otazník: po kom to dítě je…?! Když otázka zamíří osobně a možná i vyčítavě, zůstává pro okolí většinou nevyřčená - ale když dítě exceluje, tak mnozí s hrdostí  přidáme v důrazu na těch pět slůvek - a ještě  nenápadně upozorníme na důležitost předávání kvalitních genů…

Jistě není těžké poznat, že jde o školní rok, který už léta letoucí začíná na podzim a končí na počátku léta. Na většině našich škol trvá deset měsíců - konkrétně letošní začal ve středu 1.září 2010 a skončí ve čtvrtek 30.června 2011. Počítat do tohoto roku můžeme (nebo někdy musíme) také ještě letní dvouměsíční hlavní školní prázdniny.  Během času docházelo  k dělení období výuky-čili školního roku  na několik částí (např. při pohledu na "Školní zprávu"  z r.1906  jsem zjistil, že za časů  C.a K.  dostávali  žáci  postupně vyplňovaný tiskopis-vysvědčení čtyřikrát za jeden školní rok; a pokaždé musel být vrácen podepsaný od rodiče). K zavedení dvou pololetí došlo později, stejně jako k úpravám nedílné součástí - vysvědčení.  Předávání originálů  vysvědčení nebo školami vytištěných výpisů z vysvědčení  se známkami za první pololetí  vychází letos na pondělí 31. ledna.

vlavici.JPG Vraťme se ke zmíněnému dávnému mikulášskému dárku: právě 6. prosince 1774 v rámci značných osvíceneckých reforem byl zaveden nový řád – uzákonění povinné školní docházky. Začala se vytvářet větší síť škol, především obecných (škol triviálních, základních) na venkově a měšťanských (škol hlavních) v městech,  také se stanovila doba docházky. Na českém území povinnou školní docházku dětí od 6 do 12 let určovat (tehdy před 237 lety) Všeobecný školní řád. A nebylo by spravedlivé, nezmínit se o velkém vlivu práce a odkazu J.A.Komenského (1592 - 1670), který již o století dříve prosazoval základy i zásady školní výchovy včetně návrhů na kategorie škol a věk žáků.

Školní rok už dlouho patří mezi „kolegy roky“, jako jsou třeba rok fiskální (daně, rozpočet) a občanský; známe též rok hvězdný, církevní (liturgický), světelný a opravdu moc dlouhý rok platonský S klasickým kalendářem  od Nového roku do Silvestra, shodné nebývají. --------- Jsem přesvědčen, že většina z čtenářů ví, kdo ten „dárek“ nejen dětem, ale vůbec všem dalším generacím žijících v krajinách velké C.a K. monarchie, tehdy věnoval, resp. se o něj zasloužil. Studentík na obrázku  nad stejnou otázkou usilovně (možná i marně) vzpomíná… <== Najetím šipkou (myší) na modrý otazník  mu správnou odpověď  ukážeme

Vrátím se z doby osvícenské do současnosti… Před lety jsem vyslechl rozhovor, který mě zaujal. Mladá žena vysvětlovala svému malému chlapci, že každý ve škole nemívá jedničku z počtů a aby nebyl zklamaný a smutný, když bude asi mít na vysvědčení dvojku. Vždyť ona i taťka vědí, že se učí a snažil se. otec1.JPG A že dvojka je opravdu také pěkná známka. Jsou rádi, že v ostatních předmětech bude mít asi většinou jedničku. Přidala ještě, že dvojka se píše na vysvědčení  písmeny: "chvalitebný" a to je od slova „chvála" nebo „chválit“.  Z vyslechnutého jsem měl a mám dobrý pocit. V učitelském nebi kdesi u města Naardenu se učitel národů Jan Ámos Komenský v chvíli asi  pod vousy tiše usmíval…

Vzpomínal jsem a počítal – a vychází, že  mi bylo dopřáno dívat se  už celkem čtyřiaasedmdesátkrát na všechna pololetní vysvědčení svých dětí a pak jejich dětí … a když osud bude přát, tak uvidím ještě  dvě pololetní "zprávy",  zbývající do ukončení studia nejmladší vnučky.

Do několika příštích  dnů, ale zejména do pondělí posledního ledna bych rád popřál všem - od prvňáčků přes „ostřílené“ osmáky a středoškoláky - rodičům i prarodičům, aby ten čas proběhl co nejklidněji, co nejvíce s úsměvy a s dobrými pocity. Aby tam, kde důvod k úsměvům bude chybět, nepadala příliš tvrdá  nebo zbrklá slova, která mohou  často více uškodit než pomoci k nápravě. Život některých dětí i dospělých není peříčko a není jen v pohodě, tak proč ho ještě nepřiměřeně komplikovat.

Ale protože jsem náturou optimista a věřím v sílu a  kladný efekt a odezvu dobrých slov a rozvážných reakcí,  jsem skoro přesvědčen, že se ten „Den D“  u vás všech  vydaří k všeobecné rodinné spokojenosti ...

 

Rudolf Kukačka

Rudolf Kukačka

Rudolf Kukačka

O životě(nejen bez růžových brýlí)...

I když nemám vždy životadárné a hřejivé slunce nad hlavou... ještě a stále mám rád život a to v dobré a slušné společnosti.

REPUTACE AUTORA:
0,00

Tipy autora