Předjarní štafeta...

čtvrtek 3. březen 2011 18:01

V životě jsem zažil  nebo  viděl hodně  různých štafet – od těch  při školním tělocviku až po ty velkolepé  s olympijským ohněm. Ale také i nejedny trapné pseudoštafety v letech už dříve uplynulých…

… které bývaly u příležitosti různých událostí a výročí. Například celá desetiletí celostátní halasně zvané „Slavnostní běhy…“ . Dodnes vzpomínám, jak jsme v jedné obci na hranici někdejšího soběslavského a jindřichohradeckého okresu coby školní pěvecký soubor dopoledne několik hodin čekali – zpívali – čekali – a zpívali v otevřených vratech stodoly. A pak v chladu a vytrvalém dešti kolem rychle projelo několik opentlených aut a s početným „veřejnobezpečnostním“ doprovodem zmizelo v mlžném oparu a my jsme se s předpokládaným hrdým pocitem dobře přivítaných soudružských štafetových fábor a pentlí mohli vrátit zpět do školních lavic v okresní metropoli.

Proč píši dnes právě o štafetě ? Nenašel jsem vhodnější příměr pro to, oč mi jde… parkoviste.jpg O problém bezohlednosti, sobectví a lhostejnosti, o zatím stále ještě časté zneužívání a nerespektování dopravního značení. I když se oproti předešlým rokům mnohé zlepšilo. Je více vyznačených míst – a roli hraje i postih za přestupek. Ano – jde mi o místa označená v souladu s vyhláškou jasným a srozumitelným mezinárodním piktogramem vozíčkáře. Tedy o parkování pro uživatele-motoristy postižené. A také, jako pomyslnou štafetu,bych chtěl předat alespoň kousek z toho, co jsem před časem četl v trefném fejetonu jihočeského publicisty a spisovatele Jana Nouzy. Autor jistě dovolí, abych zde malou část citoval a jeho dlouholetou zkušeností získaný postřeh poslal dál.

„ … prezident T.G.Masaryk se svého času vyjádřil o politické kultuře v Československu výstižným : Hulvátov. Navrhuji maličkou inovaci : každé parkovací místo pro vozíčkáře už má svoji tabulku s polopatistickou informací – co takhle napsat na ni hezky výrazným písmem „PRO HULVÁTY“ - a pod to dodat, že pokud se výše uvedení nedostaví, parkují tam přednostně vozíčkáři ? Ti uchvátaní - a podle jejich vlastního mínění – všude nepostradatelní pánové, o nichž už padla zmínka, obvykle trpí značně zbytnělým sebevědomím…“

piktogr.jpg Protože jsem náturou optimista (ač mockrát děním kolem sebe řádně poučený), vítám současné blýskání na lepší časy. Velmi razantní novela zákona o provozu na pozemních komunikacích udělala kus dobré práce.V sazebníku pokut se také objevila, z pohledu výše uvedené tematiky „zajímavá“ kolonka : pokuta až do výše 5000 Kč – za neoprávněné stání s vozidlem na parkovišti vyhrazeném pro vozidla zdravotně postižených. Vozidla řádně vybavené znakem - označením pro invalidy (úřadem vydaný znak s  evid.číslem k průkzce ZTP/P)

Od léta 2006 byly také zpřísněny požadavky na značení vyhrazených parkovišť pro invalidy. Pokud na svislé značce je uveden symbol osoby postižené na zdraví, pak musí být vždy doplněna vodorovnou dopravní značkou a naopak, vodorovná dopravní značka musí být vždy doplněna svislou značkou se symbolem postižené osoby (piktogram vozíčkáře). V praxi je toto nutné…

inval.jpg Mám daleko k tomu, abych si mnul radostí ruce, když uvidím někoho platit – spíše naopak. Rád budu, když nebude nikdo nikde platit. To ovšem předpokládá, že také nikdo nebude u označených míst hřešit…

Předávám tedy pomyslný štafetový kolík dál a jen doufám, že neskončí pádem za okraj dráhy a že se najde více motoristů a nejen jich, co štafetu náplně, resp. přání tohoto článku,  předají dál.  Aby v dalších  týdnech a měsících tohoto roku  se ještě hlouběji a pevně usadilo do  motoristického vědomí a svědomí.

 

Rudolf Kukačka

Rudolf Kukačka

Rudolf Kukačka

O životě(nejen bez růžových brýlí)...

I když nemám vždy životadárné a hřejivé slunce nad hlavou... ještě a stále mám rád život a to v dobré a slušné společnosti.

REPUTACE AUTORA:
0,00

Tipy autora