Z přijímačů znělo (nejen) „Co máte nejraději…?“

pondělí 18. březen 2013 09:38

U rádia se sedělo v tichu a pohodě při pořadu, který „lámal rekordy“ v poslechu.  Neopakovatelnou atmosféru mu dodávala žena, která krásně přibližovala krásy hudby…

Tato žena, s velkým  přehledem a  znalostmi světové i naší hudební literatury, připravila řadu  nejrůznějších rozhlasových  pořadů. Traduje se, že nejvíce ji proslavil cyklus pořadů „Co máte nejraději“, vysílaný  po dobu deseti let jednou týdně. Skoro hodinové vysílání mělo tak velkou sledovanost, že například na jeden díl dostala autorka až 14 tisíc dopisů. Posluchači vítali také možnost ověřovat si svoje hudební znalosti v pořadech hádankového typu.    

Oblíbená redaktorka Českého rozhlasu, hudební vědkyně a propagátorka hudby, překladatelka   a spisovatelka  Anna HOSTOMSKÁ se narodila v Táboře 6. srpna 1907.  Pochází z hudbymilovné rodiny gymnaziálního profesora v Pelhřimově. Vystudovala místní  gymnázium a dále se cíleně vzdělávala ve Francii  na fakultě dějin a jazykovědy Université Lyon  a později na Univerzitě Karlově  v Praze.

 První setkání…        Teoreticky o začátku rozhlasového vysílání z Prahy  se mohla z novin dozvědět gymnazistka Anna v šestnácti letech. První vysílání bylo zahájeno 18. května 1923 ve 20 hodin a 15 minut (za silného větru a deště).     Z úst první hlasatelky zaznělo: „Halo,halo. Zde vysílací stanice Radiojournal“. Vysílalo se z Prahy-Kbely, kde byl vybudován vysílač.  Tam do jedné nevelké místnosti se „radio-studio“ nevešlo, tak hodinové pořady mluveného slova i hudby z klavíru  asi tři měsíce vznikaly tzv.“na klíně“ v půjčeném větším skautském stanu opodál.  Rádio-přijímač v počátcích však mezi lidmi neměl skoro nikdo, ale během tří let došlo k velkému rozvoji. Budovaly se další vysílací stanice a v Praze  místa pro rozhlasová studia. Počet přihlášených koncesionářů-posluchačů stoupl až na 150 tisíc (ke konci roku 1926).

Léta nejen před mikrofonem

Do Českého rozhlasu nastoupila Anna Hostomská po studiích  v roce 1929.  Podílela se zde jako sekretářka zejména na hudebním provozu, starala se o korespondenci, sjednávání  i vyplácení honorářů, také vybírala a objednávala dechovky i taneční orchestry. V té době se  vysílalo většinu živě - přímo z kaváren, koncertních sálů i divadel. Při práci začala v roce 1936 studovat hudební vědu a sociologii na pražské UK.  Německá okupace a 2.sv.válka však její plány překazila. Od 1939 do 1945 byly vysoké školy uzavřené. V té těžké době mj. udržovala písemný kontakt s posluchači totálně nasazenými v německé říši, kteří žádali redakci rozhlasu o vysílání oblíbených skladeb. Na UK k dokončení studií se vrátila v letech 1945-1947 při svém zaměstnání. V té době už vedla rozhlasovou redakci smíšených pořadů - tehdy vše - od  kabaretu až po operu.  Její zásluhou se k  mikrofonu dostal  jeden z nejvýraznějších  autorů a interptetů rozhlasové a televizní zábavy druhé poloviny 20. století - Vladimír Dvořák  (*1925 – †1999).  Společně s ním  a  externími spolupracovníkyvytvářeli celý rozhlasový zábavný program.

2podpis_Hostomska.jpg

  Kromě na začátku zmíněném  pořadu „Co máte nejraději“ s podtitulem operní  pořady podle návrhů posluchačů, připravovala Hostomská od 1960 nový cyklus Hudba, kterou mám rád". V něm mnohé osobnosti -  např. Karel Höger, Jan Werich, Dana Medřická, Max Švabinský, manželé  Zátopkovi -   vyjadřovaly svůj vztah k hudbě. Rozhovory pak vydala v knize Hudba a lidé“ v roce 1969.DVEKNIHY.jpg

Její pořady byly mezi posluchači mimořádně oblíbené, protože dokázala vyprávět nejen poutavě a srozumitelně, ale i  moderně - ne příliš sentimentální, zato lidsky velmi sdělně. V pořadu „Co máte nejraději“ zaznělo během deseti let téměř 1400 úryvků ze 321 oper od 138 skladatelů.

Své znalosti a vztah k hudbě vložila do písemné formy  jako autorka dalších knih : 7 dílů „Opera – Průvodce operní tvorbou“ (1955 až 1965) a jeden titul vyšel v 1999;   „Příběhy, pověsti a pohádky paní Hudby“  (první vydání 1959 a několik dalších; nakladatelství Paseka vydalo v r.2007);  „Labyrint hudby a ráj srdce“(1967);  „Kouzelný svět: vyprávění o světové opeře“(1960).

V r. 1962 odešla A. Hostomská do důchodu, rozhlasu ovšem zůstala nadále věrná jako externí pracovnice.   Pokračovala v  popularizaci hudby; organizovala a uváděla  koncerty pro dospělé a děti; účastnila se mnoha besed. Poslední z nich uspořádala  ve svých 87 letech počátkem března 1995 pro „spolek Minerva“ v Národním domě na Vinohradech. Posledním rozhlasovým pořadem, kde mohli posluchači slyšet její charakteristický altový hlas se zvláštním zabarvením a osobitou intonací, byly Modlitby v operách, který připravila  na velikonoční sobotu 30. března 1991. Publikovala v časopisech i knižně, připravovala pořady pro známé Divadlo hudby a překládala operní libreta z polštiny, ruštiny a italštiny.   

Jejím manželem byl profesor Mirko Očadlík  (*1904 – †1964). Absolvent muzikologie, estetiky a historie na Univerzitě Karlově působil v rozhlase v letech 1928-1950. V  hudebním oddělení,  ve studijním oddělení a od roku 1945 jako programový ředitel. Byl pedagogem na Akademii muzických umění;  sedm let vedoucím katedry hudební vědy na filozofické fakultě UK a zde také děkanem (1954-1958). Cenné materiály z jeho pozůstalosti Hostomská věnovala Očadlíkově knihovně  v jeho rodném Holešově na Kroměřížsku.libusenotyahno.JPG

   Anna Hostomská  za 33 let působení v rozhlase se  stala skutečnou legendou a nedostižným vzorem, k němuž s úctou vzhlížely  mnohé generace rozhlasových pracovníků.  Navždy své posluchače opustila  v Praze před 18ti roky – v úterý 28. března 1995.

Rudolf Kukačka

Rudolf Kukačka

Rudolf Kukačka

O životě(nejen bez růžových brýlí)...

I když nemám vždy životadárné a hřejivé slunce nad hlavou... ještě a stále mám rád život a to v dobré a slušné společnosti.

REPUTACE AUTORA:
0,00

Tipy autora