(Nejen) pět set bílých karafiátů

pondělí 6. květen 2013 09:38

K  „základním  kamenům“ následných  řádek se musí zamířit do Řecka a  k Římanům.  Dnes by to byl výlet či zájezd až neskutečný. Snad jen ve snu…

 …tak zůstaňme doma u  archivů a různých zdrojů včetně encyklopedií. Ve starém Řecku byla uctívána bohyně Rhea, matka všech bohů. Staří Římané konali obřady, kterými uctívali a oslavovali Cybele, taktéž matku všech bohů. Tato římská náboženská slavnost známá jako Hilaria  trvala celkem tři dny (od 15. do 18. března).

     První informace o předchůdci nynějšího svátku matek sahají do Anglie 16. století.  Den zvaný Mateřská neděle nebo také Neděle matek se slavil na počest všech anglických matek v období zvaném Lent (tj. čtyřicetidenní postní období od Velikonoc). V tento den - druhou neděli půstu - mělo veškeré služebnictvo volno pro návštěvy matek doma. Často muži a ženy, většinou chudí, pracovali u boháčů -  a mnohdy daleko od domova.

Pohled do města za „velkou louží“…

     ...konkrétně do města Filadelfie ve státě Pensylvánie (v  USA ). Tam žila Anna Jarvisová (*1864 – †1948, matka 11 dětí). Stála u základů  založení Svátku  matek. V neděli 12. května 1907  ve čtvrti  Grafton,  při druhém výročí smrti své matky uspořádala pamětní setkání jako připomínku, jako den matek. Následující rok iniciovala, ano_karafiaty.jpg  aby bohoslužba v místním metodickém kostele  byla věnována všem matkám – a to vždy na druhou neděli v květnu.  Svou lásku k zemřelé matce vyjádřila pěti sty bílými karafiáty, které před  kostelem rozdala ostatním přítomným matkám.

           Její  krásný lidský nápad – vzpomínku i  poctu již  v roce 1908 slavilo celé město Filadelfie. A za další rok  se k oslavám Dne matek již  připojilo nejen  45 států USA, ale i další země  všech  kontinentů;  v r.1911 se slavil v mnoha  státech světa. Velkým „krokem“ v historii USA byl rok 1913 -   Kongres  navrhnul každoročně vždy druhou květnovou neděli brát  jako národní svátek věnovaný matkám a  za rok vyhlásil  americký prezident Woodrow Wilson  oslavy prvního národního Dne matek oficiálně.  Symbolem poděkování matkám byl určen bílý karafiát, kterým bude každá matka obdarovaná.

V tento den matky nepracovaly, nevařily a neuklízely. Všechno obstarávaly děti, které navíc své maminky ochotně obsluhovaly. Dospělí dávali nebo  posílali matkám pozdravy, blahopřání a menší dárky a většina občanů v  USA se zdobila květinou; kdo maminku už neměl, zdobil svůj oděv květinou červenou.

Den matek v naší zemi

 matka.jpgO svátku matek se v Čechách, Moravě i Slezsku v letech 1913--1919 už vědělo, ale dění v Evropě ( 1. sv.válka a roky po ní) většímu rozšíření bránilo. Československá veřejnost se o tom více seznámila po válce  prostřednictvím  „vojenských domovů“, které u nás řídilo americké křesťanské sdružení mladých lidí. Den matek  se u nás  poprvé slavil před 90ti lety - v neděli 13. května 1923. O většinu všech zpráv a  jednání se  zasloužila  jako aktivní propagátorka PhDr. Alice Masarykové (*1879 - †1966), dcera prezidenta T.G.Masaryka.

   Den matek je dnem, kdy vzdáváme našim matkám poctu a dík nejen za naše narození, ale hlavně za  jejich péči, výchovu i řešení starostí.  Slaví  se po celém světě (někde v jiném dni). U nás připadá Den matek na druhou neděli v květnu. V druhé polovině čtyřicátých let byl ten svátek  u nás komunisty zatlačen do pozadí -  a byla masově propagována, nejen s  (někdy trapnou) politickou příchutí, oslava Mezinárodního dne žen (MDŽ 8.března). V nejedné české rodině se Den matek připomínal  dále… a po roce 1989 se opět začal slavit veřejně.

       A také, snad také zaslouženě, je třetí neděli v červnu - Den otců.  Na děti, milé a krásné součásti rodin, je také v kalendářích pamatováno a to 1.června – Den dětí.   Že je 8.březen v kalendářích současnosti opět označen jako MDŽ je více než správné, protože děkování a pozornost si zaslouží všechny ženy.

Rudolf Kukačka

Rudolf Kukačka

Rudolf Kukačka

O životě(nejen bez růžových brýlí)...

I když nemám vždy životadárné a hřejivé slunce nad hlavou... ještě a stále mám rád život a to v dobré a slušné společnosti.

REPUTACE AUTORA:
0,00

Tipy autora