Čtyři etapy života druhého pražského primátora…

pátek 12. červen 2009 12:38

Český komunální a státní politik, nositel Řádu TGM, čestný občan Prahy - a její druhý primátor si   tento dnešní článek jistě jako připomínku zaslouží. A nejen proto, že má 13.6. "svůj den"...

Etapa první – z Tábora přes učitelský stupínek na magistrát hlavního města…

Před 125 lety – 13. června 1884 se v Táboře narodil Petr ZENKL. Vyrůstal (s 10 sourozenci) v rodině českého vlastence-krejčího a obchodníka se střižním zbožím. Jako nadaný žák s úspěchem vystudoval táborské osmileté reálné gymnázium a filozofickou fakultu UK v Praze a již v roce 1907 byl jedním z nejmladších doktorů filozofie (PhDr.). Nastoupil jedenáctiletou pedagogickou dráhu jako profesor češtiny: v Praze na Obchodní akademii a na ČVUT, krátce na České akademii hospodářské v Táboře a potom na Obchodní akademii v Karlíně. Mladý Zenkl se seznámil profesorem T.G.Masarykem a programem Strany národně sociální a byl činný v kulturní a vzdělávací - osvětové činnosti. Např. inicioval (1914) založení „Výboru pro oslavy Husovy“ a jako jeho předseda dokázal i přes válečný čas uspořádat všenárodní oslavy k 500. výročí upálení Mistra J.Husa - manifestaci 4. 7. 1915 v pražském Obecním domě. Jako člen i předseda oddělení v Osvětovém svazu organizoval přednášky a vznik lidových knihoven, bojoval proti literárnímu braku, Vilímkovo nakladatelství vydalo pod jeho redakcí 112 svazků oblíbené četby.

Brzy se začal Zenkl zajímat v Karlíně, kde bydlel, o komunální politiku; založil nestranický „Klub občanů karlínských“, stal se členem zastupitelstva a v letech 1919-21 starostou¸ v r.1922 byl samostatný Karlín připojen k Velké Praze (a vznikla funkce primátora-a stal se jím dosavadní starosta Prahy JUDr.K.Baxa).   Dr.Zenkl také pracoval na ministerstvu sociální péče na přípravě návrhů pro sociální zákonodárství nové republiky – ČSR a r.1923 byl zvolen předsedou Ústředního sociálního sboru hlavního města Prahy (v r.1927 zde nastoupila JUDr. Milada Horáková jako mladá právnička). Zenklovou zásluhou se dostalo podpory výstavbě ústavů pro výzkum chorob (např. plicního sanatoria Vyšné Hágy ve Vysokých Tatrách, tehdy jedno z největších a nejmodernějších. ve střední Evropě); stál u zrodu jeslí, opatroven, mateřských školek, čítáren a koupališť; vybudování Ústředních ústavů sociální péče – známý komplex „Masarykovy domovy“, inicioval program nouzových prací pro nezaměstnané a vyvolal v život ošetřovatelskou a zdravotní službu v rodinách za součinnosti Československého červeného kříže.

Etapa druhá – poprvé v primátorském křesle… ale i v Buchenwaldu…

Po skoro čtvrt století práce na karlínské a pražské radnici i ředitelování Ústřední sociální pojišťovny byl v dubnu 1937 dr.Petr Zenkl (jako člen městské rady) povolán do funkce primátora Prahy, kde vystřídal dr.Baxu. Během nedlouhé doby ho však čekalo i nemálo složitých a smutných úkolů (např. vést delegaci města Prahy na pohřbu prezidenta Masaryka, řešit problémy po Mnichovské dohodě (1938) i vynucené rozpuštění městského zastupitelstva i zrušení funkce primátora.v  únoru 1939. Zenklovo primátorování bylo na dlouhá léta přerušeno…

Již v září 1938 prezident ČSR dr.Ed.Beneš jmenoval dr.Zenkla ministrem bez portfeje, pak ministrem sociální péče, zdravotnictví a tělesné výchovy. V den vypuknutí II. sv. války - 1.9.1939 německé gestapo Zenkla zatklo a byl transportován do koncentračního tábora Dachau, a odtud do tábora Buchenwald. Po pěti a půl letech těžkého života vězně, těsně na konci války (zač.dubna 1945) byl německým velitelem tábora vybrán Zenkl, jako jediný Čech, do skupiny 46 vězňů určených k varovné popravě před plánovaným povstáním vězňů. Vnitřní vězeňská správa tábora (kterou zde převážně ovládali komunisté) a spoluvězni je však nechtěli vydat a ukryli je. Na „přímluvu“ čs. komunistů vedení správy odmítlo poskytnout Zenklovi pomoc (podle některých pramenů prý proto, že situaci brali jako možná poslední příležitost, jak se skalního demokrata-politika Zenkla zbavit). Pomoc našel jednašedesátiletý Zenkl u skupiny vězňů, kterým on dříve pomáhal a choval se k nim laskavě a skrýval se jak v „tyfovém baráku“, tak pod podlahou a střídavě v kanalizační rouře a v psí boudě…   Po osvobození Buchenwaldu americkou armádou (11.4.) chtěl Zenkl odjet s francouzskými spoluvězni do Strasburgu, ale to opět komunisté přímým zásahem zmařili. Nakonec unikl tajně k americkému vojenskému stanovišti a pak přes Frankfurt a Paříž odletěl do Londýna. Zde mimo jiné usiloval o to, aby československé zahraniční oddíly byly co nejrychleji poslány ze západní fronty domů a také žádal, aby americká armáda od Plzně spěchala do Prahy.

Etapa třetí – návrat do křesla i nástup do vlády…

V Praze byl 5. května 1945 dosazen na opuštěný primátorský stolec komunista V.Vacek.

ZENKL2.JPG Zenklovi - po jeho návratu do vlasti - byla v srpnu 1945 přiznána zpět primátorská funkce. Na levém snímku známý americký generál D. Eisenhower (vpravo) při přijetí primátorem Zenklem na  pražské radnici v říjnu 1945.

(D.Eisenhower, známý též jako Ike, byl v II.sv.válce vrchní velitel spojeneckých expedičních sil v Evropě).Zenklmontgomery.jpg

Na snímku vpravo je primátor Zenkl  a J.Masaryk (uprostřed) a anglický maršál Bernard Montgomery (vlevo) - na pražské radnici v září 1945. (B.Montgomery byl velitel spojeneckých sil ( červen-srpen 1944) při vylodění v Normandii.

 

Po parlamentních volbách v květnu 1946 opustil funkci primátora, a jako předseda druhé nejsilnější strany (Čs. strana národně socialistická – ČSNS) se stal místopředsedou československé vlády a poslancem Národního shromáždění ČSR.

Stál v čele formující se protikomunistické fronty. V nelehkém politickém boji došlo i  k pokusu o atentát na něho a dva ministry (Drtinu a Masaryka). V září 1947 na jejich pracoviště poštou doručené balíčky obsahovaly kamuflované krabičky s výbušninami. Bdělostí podřízených nedošlo k výbuchům a vyšetřování potvrdilo, že šlo o akci komunistů. Soud se zadrženými strůjci měl proběhnout v březnu 1948, ale po únorové změně politické moci byli propuštěni. Ve složité vnitropolitické situaci podal Zenkl s dalšími demokratickými ministry 20.2.1948 demisi na protest proti nedemokratickým praktikám a neústavním krokům (zejm.ministra vnitra Noska ), kterou prezident Beneš přijal a vzniklou vládní krizi vzápětí ukončil připravený převrat 25.února 1948.

Etapa čtvrtá – Odchod z vlasti…

Politik.¨Petr Zenkl byl pod nepřetržitým dozorem státní bezpečnosti (StB), přesto se mu ale za pomoci přátel podařilo i s manželkou v létě 1948 odjet. Zavřeni v kufrech aut přejeli do Německa a pak z Londýna odjeli do Ameriky. Zde vznikla 25. 2.1949 Rada svobodného Československa a v ní Zenkl jako předseda působil do roku 1974. Zenkl1954.JPG

V zahraničí byl uznáván a mimo jiné zde i přednášel a vydal několik knižních publikací; z jeho popudu vzpomněly světové univerzity a světový tisk 100. výročí narození T.G. Masaryka, Rada např. organizovala intervenční a informační akce u vlád a světových organizací proti politickému procesu s M.Horákovou a za její osvobození a mnoho dalších akcí. (Foto z roku 1954 - v USA)

 

Český politik, od 30.9.1946 držitel diplomu čestného občanství Prahy, nositel Řádu T.G.Masaryka za zásluhy o obnovu svobody a demokracie (28.října 1991 in memoriam) – PhDr.Petr Zenkl - zemřel 3. listopadu roku 1975 v Raleigh v Severní Karolině v USA ve věku 91 let. Jako jiných významných osobností naší vlasti jsou i jeho ostatky nyní uloženy na Vyšehradském hřbitově Praze.

Rudolf Kukačka

Rudolf Kukačka

Rudolf Kukačka

O životě(nejen bez růžových brýlí)...

I když nemám vždy životadárné a hřejivé slunce nad hlavou... ještě a stále mám rád život a to v dobré a slušné společnosti.

REPUTACE AUTORA:
0,00

Tipy autora